אודות המרכז

מרכז שוו"ה – שוויון והכלה
הוקם במכללה האקדמית לחינוך אורנים, מתוך אמונה במחויבות המכללה לאמירה ערכית שתשמש נר לרגליה, ותתייחס למערכת החינוך כולה - ממוסדות החינוך לגיל הרך ועד למוסדות להכשרת מורים. מטרת המרכז היא לקדם מנגנונים המאפשרים הכלה - הכרה בשונות האנושית ובשוויון הזכויות, כקווים מנחים לעבודת כל איש ואשת חינוך בכיתה, בבית-הספר, במערכות הקהילתיות ובהגדרות מדיניות החינוך, בקרב אנשי השדה ובקרב קובעי המדיניות.


יעדים מנחים – מטרות-על אשר לאורן תיבחרנה פעולות לביצוע ותתקבלנה החלטות
 • צמצום עד ביטול הקשר המוכח בין רקע סוציו אקונומי של תלמידים בישראל לבין השגיהם האקדמיים.
 • צמצום עד ביטול הסקטוריאליות המובנית במערכת החינוך בישראל, ככל שאין לצידה הכרה בריבוי התרבויות של הקהילות המרכיבות את החברה הישראלית.
 • צמצום עד ביטול השימוש במנגנונים מדירים בתוך מוסדות החינוך.

 

תחומי פעולה – שדות עשייה שהמרכז נערך להפעיל

 • פיתוח תכניות להכשרת מורים המבוססות על גישות מכילות, מאפשרות תנאים שווים להתפתחות אישית וחברתית של כל אחד ואחת מהלומדים.
 • הטמעת תפיסה ארגונית המאפשרת קליטה והשמה של תכניות מבוססות גישה מכילה במוסדות חינוך.
 • גיבוש רשת בתי-ספר שיאמצו שיטות של הכלה בחינוך הלכה למעשה.
 • גיוס רשויות מקומיות להטמעה והפעלה מערכתית של ההכלה בחינוך כרעיון מנחה, ובכלל זה: אימוץ מדיניות חינוך מכילה, המנעות מהסללה, הפעלת פרקטיקות מכילות בכיתות, שיתוף פעולה בין כלל הגורמים הקהילתיים ברשות המקומית, שיתוף פעולה בין רשויות לבין עצמן.
 • עריכת מחקרים, כתיבת ניירות עמדה, קיום בימות דיון וכנסים המקדמים את רעיון ההכלה בחינוך - ברמת הכיתה וברמת תכנון המדיניות.
 • פיתוח והפצה של דגמים חינוכיים המקדמים את ההכלה בחינוך.

 

עקרונות פעולה - כללי עבודה יסודיים לכל פעולות המרכז

 • נאה דורש נאה מקיים: המרכז מחוייב לרעיון ההכלה, בתוך המכללה.
 • ההוראה במוקד:  המרכז מחוייב למורות ולמורים כמי שעומדים בלב העשיה החינוכית, מכאן נגזר העיסוק בהכשרת מורים (pre-service)  והליווי, ההנחיה והגיבוי של מורים בפועל (in-service).
 • קשר אקדמיה-שדה: המרכז מחויב ליחסי גומלין בין השדה החינוכי לבין ממחקר  ולאופן ישומו, הלכה למעשה. מתוך כך, יפעל המרכז הן לליווי תהליכים חינוכיים באיסוף ידע ובקרה והן להפעלת תוצרי מחקר בשדה למען קידום החינוך.
Footer Mobile