מרכז שוו'ה

אודות המרכז
מרכז שוו"ה – שוויון והכלה - הוקם במכללה האקדמית לחינוך אורנים, מתוך אמונה במחויבות המכללה לאמירה ערכית שתשמש נר לרגליה, ותתייחס למערכת החינוך כולה - ממוסדות החינוך לגיל הרך ועד למוסדות להכשרת מורים. מטרת המרכז היא לקדם מנגנונים המאפשרים הכלה - הכרה בשונות האנושית ובשוויון הזכויות, כקווים מנחים לעבודת כל איש ואשת חינוך בכיתה, בבית-הספר, במערכות הקהילתיות ובהגדרות מדיניות החינוך, בקרב אנשי השדה ובקרב קובעי המדיניות
למידע נוסף אודות המרכז »

כמה בית-הספר מוסיף לפער הכלכלי?
הקשר בין רקע סוציו אקונומי לבין השגים לימודיים ידוע ומוכח שנים רבות. מחקר חדש (2015) מלמד עוד מעבר לכך: בית-הספר מוסיף לפער בין עשירים לעניים. המחקר בדק את השפעת אופני הלמידה במדינות שונות על ההשגים בלימודים וגילה כי מורים מלמדים אחרת קבוצות חזקות וקבוצות חלשות מבחינה חברתית-כלכלית. המושג המרכזי במחקר – OTL (Opportunity to Learn) מתייחס למידת החשיפה של תלמידים למושגים מתמטיים. מתברר שמידת החשיפה של תלמידים חזקים גבוהה מזו של תלמידים חלשים, וכך ב-33 מדינות שהמחקר בדק. החוקרים מדרגים את המדינות בהתאם לדרוג המקובל בפיזה, לפי מידת הפערים בתוכן, ומציג גם את תרומת בית-הספר לפער. בישראל, בה הפערים החברתיים מהגבוהים בעולם, "תורם" בית הספר 23% (להשוואה – בניו-זילנד – 40%, בצרפת אחוז אחד בלבד....).
קישור למאמר הסוקר את המחקר החדש»
Footer Mobile