טופס נייח

קריאה נוספת

תדריכים וחוברות

תדריך חבורת משימה

תדריך אירוע בונה קהילה

תדריך מיפוי קהילה


מאמרים ומחקרים

הפעלת מתנדבים בשעת חירום

מאמר: ביחד זה לגמרי לא לבד / ד"ר שרה שדמי-וורטמן​

פיתוח מרחב בין-קהילתי לקהילות המשימתיות בירושלים

מאמר: שער א' – לשם שינוי ביחד / ד"ר שרה שדמי-וורטמן

מאמר: חברותא, זהות וזיקתם להון חברתי בקהילה / ד"ר שרה שדמי-וורטמן

מאמר: השכונה כקהילה / חיים חזן

מחקר גישת הנכסים

מחקר שותפויות בין מגזריות

מחקר קיימות עירונית מכון ירושלים

The Identification and Analysis of Indicators of Community Strength-and Outcomes

Putnam_SocialCapital


YouTube

ד"ר שרה שדמי-וורטמן בהרצאתה בכנס "מהמקומי לארצי: תפקידן של הרשויות המקומיות בבניית חברה משותפת"

פאנל בהשתתפותה של ד"ר שרה שדמי-וורטמן ב-2016 IAC National Conference: Hebrew Panel - Sense of Community

ד"ר שרה שדמי-וורטמן בהרצאה בכנס - 2016 IAC National Conference: Sense of Community

דני מירז בהרצאתו על הון חברתי כמסד ליזמות חברתית מבססת חוסן קהילתי

 

קישורים לאתרים

מרכזי קיימות שכונתיים

Footer Mobile