Contact Form

מעגל עמיתי שדמות

טופס הצטרפות

אם למדת איתנו, אם למדת במקום אחר, אם את/ה עוסקים בקהילה -  את/ה שייכים למעגל עמיתי שדמות!
המעגל הינו פורום חודשי המתכנס מספר פעמים בשנה אך מחובר הרבה יותר.
זהו המקום להיפגש, לחלוק, ללמוד ולקבל השראה באמצעות מפגשים מקצועיים ומעגלי שיח בנושאי קהילה וקהילתיות.

מטרות מעגל עמיתי שדמות
  • העמקת המקצועיות מתוך העשייה בשטח – תפיסה, ידע וכלים.
  • גיבוש קבוצת עמיתים מקצועית ארוכת טווח.

מפגשי הפורום יתקיימו
פרטים על מועדי המפגשים לתש"פ יעודכנו בהמשך

דמי חבר שנתיים במעגל עמיתי שדמות - 300 ₪
מפגש פורום עמיתים חד פעמי - 50 ₪
יום עיון מקצועי - 80 ₪


טופס הצטרפות

לפרטים נוספים – דבי רתם, רכזת מעגל עמיתי שדמות Debbie.rotem@oranim.ac.il

Footer Mobile