מנהלה וטפסים

​​הפסקת לימודים
תלמיד שהתחיל את לימודיו והחליט להפסיקם יוכל לקבל החזר שכ"ל מלא, לא כולל דמי הרשמה אחרי
התנסות של שלושה שיעורים .
לאחר מכן יוחזר הכסף באופן יחסי.
החזר תשלום שכ"ל לא יתאפשר לאחר סיום הסמסטר הראשון​

הסעות
הסעות למכללת אורנים וחזרה באחריות המחלקה לחינוך במועצות ובעיריות.
בכל בוקר מחכה נציג צוות המרכז בכניסה לאורנים )בתחנת ההורדה של ההסעות( ולוקח את הילדים לדשא
המרכזי /לאולם הספורט לצורך רישום הגעתם.
בתום יום הלימודים, הילדים מגיעים לדשא המרכזי ומשם נעשה פיזורם להסעות על ידי צוות המרכז.
ההסעות משתחררות רק לאחר בדיקה שמית של כל ילד.
הורים הלוקחים את ילדיהם מוקדם או במקום הסעה מתבקשים להתקשר לטלפון 6878389 או 8080095099
וליידע אותנו על כך.​

Footer Mobile