ימי עיון

רקע כללי
היחידה לנוער שוחר מדע פועלת במכללת אורנים משנת 1990.
לרשות היחידה לנוער שוחר מדע עומדות כתות הלימוד והמעבדות, אוסף פוחלצים מדעי פינת חי בו רוב בעלי החיים , של ארץ ישראל, טלסקופ לימודי וגן בוטאני בו גדלים מיני צמחים ארץ ישראלים ואחרים בהם משתמשים הסטודנטים.
בנוסף לעזרי ההוראה עומדים לרשות היחידה אפשרות של הרצאות אורח של חוקרים המלמדים וחוקרים באורנים החושפים עבודות מדעיות ושיטות מחקר.
המדריכים ביחידה על פי רוב בוגרי אורנים , המחלקה להוראת המדעים דוברי עברית וערבית וההדרכה נעשית בשפות אלה.

ימי העיון
ימי העיון המתקיימים ביחידה מיועדים לתלמידי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה בנושאים מגוונים כתקשורת בעולם החי, חשיבות המים, אבולוציה של החי והצומח ואסטרונומיה, תוך שימוש בעזרים ובצוות ההוראה העומד לרשות היחידה.
פעילות זאת מאפשרת לקהילת הלומדים בסביבה הקרובה והרחוקה למכללה הן במגזר היהודי והן הערבי התנסות חווייתית, העמקת הידע המדעי חשיפה לנושאים מרתקים ולחוקרים העובדים במכללת אורנים.
עזרים אלה העומדים לרשות היחידה מאפשרת מדי פעם התנסויות שונות גם לאוכלוסיית תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
Footer Mobile