קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: שילוב המחשב בהוראת המתמטיקה
קוד הקורס: 17.1.10395.1 שנתון: תשע"ז
סוג הקורס: שעור נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
חינוך מתמטי   מתמטיקה הסבת אקדמאים   חינוך מתמטי -השלמה דסיציפלינרית  
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
אא10:0011:30ד"ר ענת קלמרבית 51 אלון סילבוס
קהל יעד
סטודנטים בחוג לחינוך מתמטי שנה ג'
מטרות הקורס
1. הכרות עם סוגים שונים של לומדות במתמטיקה המיועדות לביה"ס היסודי. 2. הכרות עם מודלים שונים לשילוב הלומדות בהוראת מתמטיקה בבית הספר היסודי.
נושאים
1. הערכת לומדות 2. הכרות עם לומדות סגורות המשמשות להקניה ו/או לתרגול, באמצעות תרגול קונבנציונלי ו/או באמצעות משחק. 3. הכרות עם סימולציות (הדמיות) - לומדות חצי פתוחות 4. הוראת הנדסה בשילוב מחשב - לומדה פתוחה 5. שילוב מעבד התמלילים בהוראת מתמטיקה. 6. שימוש באינטרנט לצורכי למידת מתמטיקה ו/או לצורכי הוראת מתמטיקה.
Footer Mobile