קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: מערכות פיזיולוגיות והיבטים בריאותיים באדם
קוד הקורס: 17.4.100428.0 שנתון: תשע"ז
סוג הקורס: שעור נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
מדעים ליסודי   לצורך משובים  
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
בב15:4517:15ד"ר ראיד מועלםבית 51 אלה סילבוס
מטרות הקורס
בשנים האחרונות חלה התפתחות משמעותית בתחום הרפואה. זאת הודות למחקר הרפואי אשר תרם באופן משמעותי להבנת המנגנונים הפיזיולוגיים ודרכי טיפול במחלות הפוגעות במערכות הפיזיולוגיות באדם. הנחלת האוריינות הבריאותית מהווה דרך נכונה לאיכות חיים ומורי המדעים נדרשים להיות מעודכנים בהתפתחות ובחדשנות בנושא המחקר הרפואי על מנת ללמד את הנושא של בריאות האדם ואיכות חייו. החדשנות האקדמית הרפואית מתמקדת בין השאר בהעמקת ההבנה שלנו במנגנונים הפיזיולוגיים, המחלות שקשורות במערכות הפיזיולוגיות של גוף האדם ודרכי הטיפול בהם. נושא זה מקבל ביטוי חשוב כשמדובר על תפקודה של המערכת הפיזיולוגית לאורך החיים משלב העובר עד הבוגר. העבודה הסדנאית בקורס תיתן ביטוי לחשיבות המחקר האקדמי הרפואי בהבנת המנגנונים תוך חקירת ולמידת התפתחותם של המחלות הספציפיות לכל מערכת ודרכי הטיפול בהם. הקורס יתייחס גם לדוחות הבריאותיים של משרד הבריאות והחשיבות שלהם להנחלת אוריינות בריאותית ואימוץ דפוסי התנהגות כאמצעי מניעה והעלאת איכות הבריאות של התלמידים בבית הספר היסודי.
Footer Mobile