קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: מדעי הים
קוד הקורס: 17.4.100429.0 שנתון: תשע"ז
סוג הקורס: שעור נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
בב14:0015:30ד"ר שי שפירבית 55 כיתה 204
מטרות הקורס
כדור הארץ נקרא הכוכב הכחול, כ - 70% משטחו הם מים. השפעת המים על האקלים, על בריאות כדור הארץ, ועל כלכלת האדם היא עצומה. כל צורות החיים המוכרות לנו מבוססות על מים וכל התפתחות החיים התרחשה במים. האוכלוסייה האנושית של כדור הארץ הולכת וגדלה כל הזמן, מקומות המחיה, ההתפרנסות ומקורות המזון לא מדביקים את קצב גדילת האנושות. בני האדם חיים ביבשה אך רוב האוכלוסייה חיה לחופי מקווי מים, משיגה חלק הולך וגדול מהמזון ממקורות מימים, אך גם משפיעה באופן מכריע על עתיד הכוכב הכחול. בקורס זה נכיר ונבין תהליכים אקולוגיים ימיים. מהי השפעת האדם על הסביבה המימית הכללית וגם על בתי גידול ייחודיים, וכיצד אנו כמורים ומחנכים יכולים להשפיע.
Footer Mobile