קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: הוראת המתמטיקה באמצעות כלים מתוקשבים בכיתה ההטרוגנית (סמינריון)
קוד הקורס: 17.4.100431.0 שנתון: תשע"ז
סוג הקורס: סמינריון נקודות: 6
משך הקורס: שנתי שעות שנתיות: 2
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
מתמטיקה ליסודי   לצורך משובים  
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
שב10:0011:30ד"ר ענת קלמרבית 42 כיתה 302
מטרות הקורס
הטמעת השימוש בתקשוב במסגרת מערכת החינוך היא פעולה נדרשת בעידן הנוכחי הן כחלק ממטרות מערכת החינוך להכשיר את הבוגר לחיים העתידיים והן כדרך לשפר את דרכי ההוראה בתחום הדעת. השימוש בתקשוב והפתיחות לחדשנות טכנולוגית בתחום עשויים לסייע רבות במתן מענה להטרוגניות הקיימת בכיתות הלימוד והגברת העניין של התלמידים. מטרות קורס זה: 1. הכרת מגוון הכלים הממוחשבים הקיימים, לשימוש בלמידה ובהוראת מתמטיקה - על מנת לאפשר שימוש מושכל בכלים אלו; 2. הבנת הזיקה בין תפיסות, תיאוריות וגישות חדשניות בהוראת מתמטיקה והוראה נעזרת טכנולוגיה; 3. הכרת היבטים שונים הקשורים להטרוגניות הקיימת בין הלומדים, תוך דגש על סגנונות למידה שונים ובחינה כיצד השימוש בכלים ממוחשבים מסייע במתן מענה לסגנונות הלמידה השונים; 4. בניית יחידות לימוד במתמטיקה המשלבות שימוש במחשב, דיון בהן והערכתן.
Footer Mobile