קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: סוגיות בהוראת המדעים (סמינריון)
קוד הקורס: 17.4.100433.0 שנתון: תשע"ז
סוג הקורס: סמינריון נקודות: 6
משך הקורס: שנתי שעות שנתיות: 2
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
מדעים ליסודי   לצורך משובים  
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
שב10:0011:30ד"ר מיכל נחשוןבית 55 כיתה 307סילבוס
מטרות הקורס
בעידן הידע אנו עדים לכך שהטכנולוגיה שזורה בכל הבט מחיינו, והסביבות המתוקשבות הופכות לחלק אינטגראלי מהתנהלותו בחיי היום-יום. מערכת החינוך ניצבת מול מציאות משתנה ונדרשת להתאים עצמה להשפעת הטכנולוגיה על החברה. סביבות הלמידה המתוקשבות מזמנות התפתחות של פדגוגיות חדשניות המחייבות שינוי תפיסתי, הבנה עמוקה של התכונות המהותיות של הטכנולוגיה והבנת הפוטנציאל הטמון בה להוראה וללמידה. כלים מתוקשבים יכולים לסייע למורה להתאים את החומר הנלמד ואת שיטות ההוראה ללומדים שונים ובכל לתת מענה דיפרנציאלי ליותר תלמידים בכיתה. משתתפי הקורס יכירו סביבות למידה שונות במדעים, ילמדו להשתמש בהן ולשלב אותן בתוכנית הלימודים במדעים. משתתפי הקורס ילמדו לפתח ולהעריך יחידת לימוד מתוקשבת במדעים שמתאימה להוראה בכיתה הטרוגנית.
Footer Mobile