קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: תרגיל במחקר איכותני (מדעים על-יסודי)
קוד הקורס: 17.4.100498.1 שנתון: תשע"ז
סוג הקורס: תרגיל נקודות: 1
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 0.5
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
לצורך משובים   הוראת המדעים בביה"ס העל יסודי  
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
בד"ר חיותה ינון
ב רוסלן פולונסקי
Footer Mobile