קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: אלגוריתמים מתמטיים ויישומם
קוד הקורס: 17.4.100574.0 שנתון: תשע"ז
סוג הקורס: שעור נקודות: 3
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1.5
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
קהל יעד

קהל יעד

מטרות הקורס

חשיפה למגוון אלגוריתמים בארבע פעולות החשבון במספרים טבעיים, שבריםפשוטים ומספרים עשרוניים.

הבנת המתמטיקה מאחורי האלגוריתמים המוכרים והאלגוריתמים"מומצאים".

שימוש בתובנה מספרית לתהליכי "המצאה" של אלגוריתמים.

במהלך הקורס, הסטודנטים ינתחו דרכי פתרון שלתלמידים (שגויים ונכונים)ויתייחסו לידע שבא לידי ביטוי בדרכים אלה.

נושאים

נושאי הקורס

Footer Mobile