קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: מדעים - חקר מקרים לשיפור ההוראה
קוד הקורס: 17.4.100576.0 שנתון: תשע"ז
סוג הקורס: שעור נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
הוראת המתמטיקה והמדעים ליסודי  
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
אב15:4517:15ד"ר איריס גרשגורןבית 51 אורן סילבוס
קהל יעד

קהל יעד

מטרות הקורס

הכשרה באמצעות חקרמקרים התחילה לפני יותר ממאה שנים בתחומי המשפטים, הרפואה ומנהל העסקים. בתחוםההוראה התחיל השימוש בחקר מקרים לפני כעשרים וחמש שנה. בספרות המחקרית קיימותהגדרות שונות ל"מהו מקרה" ולאופן בו דנים במקרים. מחקרים בתחום מראים כילעיסוק בחקר מקרים יש השפעה רבה על המורה החוקר את עבודת ההוראה שלו ואת השלכותיההרצויות למול המצויות. חקר המקרים משמש ככלי ללמידה ולהערכה של המעשה החינוכי באשרהוא. לפיכך קורס זה יעסוק בהכרת השימוש בחקר מקרים בהוראת המדעים, באמונות ותפיסותהמורים בהתייחס להוראת המדעים, בהעמקת ידע התוכן הפדגוגי באמצעות ניתוח המקריםובפיתוח המיומנויות הרפלקטיביות של המורה והתפתחותו הפרופסיונלית באמצעות חקרמקרים.

נושאים

נושאי הקורס

Footer Mobile