קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: אנליזה ויישומיה
קוד הקורס: 17.4.100578.0 שנתון: תשע"ז
סוג הקורס: שעור נקודות: 3
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1.5
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
מתמטיקה ליסודי   לצורך משובים  
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
בב15:4517:15פרופ' אברהם ברמןבית 46 כיתה 105
Footer Mobile