קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: כתיבת עבודות גמר (מדעים יסודי-מדעים)
קוד הקורס: 17.4.100697.0 שנתון: תשע"ז
סוג הקורס: שעור נקודות: 4
משך הקורס: שנתי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
מדעים ליסודי   לצורך משובים  
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
דרישות קדם
מחקר איכותני (מדעים יסודי) ו מחקר כמותי (מדעים על-יסודי)
Footer Mobile