קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: פתרון בעיות, חיבור בעיות ובחירת בעיות
קוד הקורס: 17.4.100698.0 שנתון: תשע"ז
סוג הקורס: שעור נקודות: 3
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1.5
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
בב14:0015:30פרופ' אברהם ברמןבית 46 כיתה 203 מצלמה
קהל יעד

קהל יעד

מטרות הקורס

מציאתבעיות ופתרונן הם עיסוק מרכזי של מתמטיקאים. פתרון בעיות (Problem Solving)  וחיבורבעיות (ProblemPosing)  הם נושאים מרכזיים במחקר בחינוך מתמטי. בחירתבעיות המתאימות לכתה היא מיומנות חשובה של מורים למתמטיקה.

בקורס נכיר בעיות לא שגרתיות ואסטרטגיות לפיתרון בעיות אלו, נדוןבעבודות דוקטורט, ספרים, מאמרים וסרטים העוסקים בבעיות ונלמד לחבר או לבחור בעיותהמתאימות לשיעורים בבית הספר. רוב הבעיות בהן נעסוק תתאמנה לבית הספר היסודי.

נושאים

נושאי הקורס

Footer Mobile