קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: הוראת גיאומטריה מבוססת טכנולוגיה
קוד הקורס: 17.4.100699.0 שנתון: תשע"ז
סוג הקורס: שעור נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1.5
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
אב14:0015:30ד"ר רותי סגלבית 51 אלון סילבוס
קהל יעד

קהל יעד

מטרות הקורס

הקורסהנוכחי הינו סמסטריאלי, מיועד לסטודנטים לתואר השני ויעסוק בהיבטים שונים של הוראתגיאומטריה בבית ספר היסודי הנשענים על תיאוריות  על למידת גיאומטריה, גם כאלה  המבוססותעל שילוב טכנולוגיה. יעדיו של הקורס כוללים: הבנת האתגרים בהוראתגיאומטריה, קשיים של תלמידים בלמידת הנושאים השונים, הכרות עם סביבות טכנולוגיותשונות להוראת גיאומטריה, כמו תכנת Geogebra, אתרים המציעים יישומוניםדינמיים בסביבה טכנולוגית, המזמנים הוראה המבוססת על תהליכי חקר, המובילים להבנהמעמיקה יותר של האובייקטים הגיאומטריים ויחסי הגומלין ביניהם, תכונותיהם, יחסיהכלה, הכללות שניתן לשער, ודרכי הנמקה המתאימות לתלמידי בית הספר היסודי. הקורסמיועד להעשיר את הידע התוכני והפדגוגי של הסטודנטים בשילוב מושכל של הטכנולוגיהבהוראת גיאומטריה.

נושאים

נושאי הקורס

Footer Mobile