קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: מתמטיקה - האלגברה שמאחורי המספרים
קוד הקורס: 17.4.42983.1 שנתון: תשע"ז
סוג הקורס: שעור נקודות: 3
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1.5
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
מתמטיקה ליסודי  
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
אב14:0015:30פרופ' עטרה שריקיבית 46 כיתה 402
מטרות הקורס
קבוצות המספרים הבסיסיות בהן עוסקים התלמידים במסגרת לימודי המתמטיקה הן קבוצות המספרים הטבעיים, השלמים, הרציונליים והאי-רציונליים. קבוצות אלה הינן תת-קבוצות של המספרים הממשיים. אולם קיימות קבוצות רבות אחרות של מספרים, אשר חלקן מכילות את קבוצות המספרים הממשיים. קבוצת המספרים המרוכבים היא דוגמא לקבוצה כזו. התייחסות לקבוצה ולפעולות הנכללות בה, מובילה להגדרת המושג "מבנה אלגברי". במסגרת הקורס נלמד על כמה מהמבנים האלגבריים המוכרים, תוך התייחסות לקבוצת המספרים המרוכבים ולתת-קבוצות שלה. מטרת הקורס היא להרחיב ולהעמיק את הידע המתמטי בנוגע למשמעות של מבנה אלגברי כמערכת מתמטית המורכבת מקבוצה ופעולות, וכן להכיר את קבוצת המספרים המרוכבים ותת-קבוצות שלה, תוך בחינתן מההיבט של מבנים אלגבריים.
Footer Mobile