קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: מדעים - מחקר ותרומתו לשיפור הוראת המדעים - סמינריון
קוד הקורס: 17.4.42989.1 שנתון: תשע"ז
סוג הקורס: שעור נקודות: 4
משך הקורס: שנתי שעות שנתיות: 2
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
לצורך משובים   מדעים ליסודי  
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
שב08:1509:45ד"ר שרה פארבית 55 כיתה 304
מטרות הקורס
שדה המחקר החינוכי אינו נגיש תמיד לעוסקים בהוראה. היכרות של מורים עם מחקרים בתחום החינוך המדעי יכולה לתרום להתפתחותם המקצועית ולשיפור איכות ההוראה בכיתה. הקורס יתמקד בהכרת מחקר פעולה וביצועו. לפיכך הקורס מכוון לפתח מודעות לחשיבות השימוש במחקרים כחלק מההתפתחות המקצועית וכתמיכה בשיפור ההוראה, לפתח הבנה מהו מחקר פעולה, כיצד הוא מתנהל ומה תפקידו לבניית הידע בהוראת מדעים לשיפור איכות ההוראה, להכיר מחקרים עדכניים בתחום החינוך המדעי, כולל מחקרי פעולה, לדון בהם ולנתח אותם באופן ביקורתי. בנוסף, לבחון דרכים בהן ניתן ליישם את ממצאי המחקרים בהוראה, להתנסות בתכנון ועריכה של מחקר פעולה על סביבת הלמידה-הוראה במדעים (כולל ניתוח רפלקטיבי) לשם הסקת מסקנות פדגוגיות בונות.
Footer Mobile