קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: מדעים - פיתוח יחידות לימוד ותהליכי הערכה במדעים בכיתה ההטרוגנית - סמינריון
קוד הקורס: 17.4.42991.1 שנתון: תשע"ז
סוג הקורס: שעור נקודות: 4
משך הקורס: שנתי שעות שנתיות: 2
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
מדעים ליסודי   לצורך משובים  
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
שב10:0011:30ד"ר איריס גרשגורןבית 46 כיתה 403
מטרות הקורס
הקורס נועד לאפשר ללומדים להכיר ולהתנסות בתכנון, בנייה והערכה של יחידות לימוד במדעים בבית הספר היסודי. יחידות הלימוד בתחום המדעים בבית הספר היסודי משלבות היבטים רבים ומגוונים של מדעים וטכנולוגיה. מכאן שיש חשיבות רבה להכרות ולהתנסות בבניית יחידות לימוד כאלו והערכתן. מטרת הלמידה בקורס היא להביא לשימוש מושכל ביחידות קיימות, כמו גם לפתח שיקולי דעת מתחום הפדגוגיה, הדידקטיקה וההערכה בעת תכנון ובניית יחידות לימוד עבור הכיתה. כל זאת בדגש על התאמת יחידות הלימוד להוראה בכיתה הטרוגנית ומתן מענה דיפרנציאלי לאוכלוסיית התלמידים המגוונת המרכיבה כל כיתה וכיתה תוך כדי שימוש מותאם בתהליכי הערכה בכלל והערכת הישגים בפרט.
Footer Mobile