קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: יסודות האנליזה: סדרות, טורים וקבוצות
קוד הקורס: 17.4.43001.0 שנתון: תשע"ז
סוג הקורס: שעור נקודות: 3
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1.5
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
מתמטיקה ליסודי  
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
אב15:4517:15ד"ר ענת לבב-וינברגבית 46 כיתה 105
קהל יעד

קהל יעד

מטרות הקורס

יסודות האנליזה – סדרות טורים וקבוצות ד"ר ענת לבב-וינברג 1.5ש"ש

במסגרת קורס זה נעסוקבנושאים מתמטיים המתקשרים לידע המתמטי הנלמדבבית הספר היסודי, תוך הרחבתו וקישורו לנושאים מתוך תורת הקבוצות והאנליזה:יחסים ופעולות בין קבוצות, העמקת התובנות הנוגעות למשמעות של תבניות והכללותבמתמטיקה באמצעות נושא הסדרות והאינדוקציה. מטרת הקורס ליצור רצף רעיוני המקשר ביןהנלמד באנליזה לבין הבסיס לאנליזה הנמצא כבר בנושאים של בית הספר היסודי.

הקורס משלב הרצאותועבודה סדנאית.

נושאים

נושאי הקורס

Footer Mobile