קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: החברה החרדית הצצה מעבר לחומה (תרבות ודעת)
קוד הקורס: 18.1.100216.1 שנתון: תש"ח
סוג הקורס: שעור נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
חינוך מיוחד לגיל הרך   חינוך חברתי קהילתי   חטיבת תחומי דעת לגיל הרך   חינוך בגיל הרך   גננות לחינוך המיוחד ולחינוך הרגיל   גננות לגיל הרך   יסודי א'-ו'   על יסודי ז'-י'   חינוך מיוחד לגילאי 6-21 וחוג שני לעל יסודי   חינוך מיוחד לגילאי 6-21 וחוג שני ליסודי  
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
קד"ר לי כהנרסילבוס
קהל יעד

קהל יעד

מטרות הקורס

מטרת הקורס היא היכרות מקיפה עם החברה החרדית בישראל, דרך הכרת ההיסטוריה שלה ותהליכים שעברה זה מכבר, ועד לתהליכים העוברים עליה כיום, אשר חלקם הם המשכו הישיר של מסלול מותווה ומקובע וחלקם מאופיין בשינויים רבים ומשמעותיים בתחומי ההשכלה, העבודה, מעמד האישה, הרגלי הצריכה, תרבות הפנאי ועוד. ניתוח המניעים לתהליכים אלו יאפשר חיזוי של מגמות עתידיות וישפר את האינטראקציה בין החברות השונות, הן ברמה התכנונית-כלכלית והן ברמה החברתית-סוציאלית

נושאים

• ההיסטוריה של החברה החרדית בישראל
• המאפיינים הדמוגרפים והגיאוגרפים של החברה החרדית בישראל
• הקבוצות המרכיבות את החברה החרדית בישראל
• תמורות במעמדה של האישה בחברה החרדית
• מבנה מערכת החינוך החרדית 
• עבודה וצבא במגזר החרדי
• המערכת התחבורתית במגזר החרדי
• תרבות הנופש והפנאי בחברה החרדית
• כלי תקשורת ושיווק בחברה החרדית 
• סביבה, איכות סביבה והחברה החרדית

Footer Mobile