קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: יחסי גומלין אדם וסביבה – פרקים באקולוגיה וקיימות (תרבות ודעת)
קוד הקורס: 18.1.2073908.0 שנתון: תש"ח
סוג הקורס: שעור נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
חינוך מיוחד לגיל הרך   חינוך חברתי קהילתי   חטיבת תחומי דעת לגיל הרך   חינוך בגיל הרך   לצורך משובים   גננות לחינוך המיוחד ולחינוך הרגיל   גננות לגיל הרך   יסודי א'-ו'   על יסודי ז'-י'   חינוך מיוחד לגילאי 6-21 וחוג שני לעל יסודי   חינוך מיוחד לגילאי 6-21 וחוג שני ליסודי  
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
בג12:0013:30ד"ר דניאלה קופלבית 46 אולם הדומיסילבוס
קהל יעד

קהל יעד

סטודנטים משנתון א'

מטרות הקורס

מטרות השיעור

ž                        הקורס עוסק בהבנת הקשר בין תנאי סביבה והאורגניזמים המתקיימים בה בדגש על חברת האדם המודרני. במסגרת הקורס נעמיק את המודעות לנזק הנגרם לסביבה מפעילות האדם ולהשלכות מרחיקות הלכת של פעילות זו על המשך תפקוד המערכת האקולוגית. הסטודנט יכיר מהם מפגעים אקולוגים וסביבתיים, ומהן הסכנות הכרוכות בלקיחת החלטות לא שקולות אקולוגיות. הסטודנט ייחשף לנושא שילוב החברה והסביבה במרחב העירוני, תוך התייחסות ליכותת ההשפעה של ה"אזרח המודאג" על מהלכי תכנון וקבלת החלטות.

 

 

נושאים

נושאי הקורס

1          התפתחות החיים על פני כדור הארץ, התפתחות האנושות והשפעתה על הסביבה    

2          מחזורים בטבע ומרכיבים של המערכת האקולוגית                        

3          שרשרת המזון במערכות אקולוגיות                     

4          יחסי גומלין בין מינים במערכות אקולוגיות                        

5          חוקי החיים                   

6          מבוא לאיכות הסביבה                

7          סיור לרמת הנדיב                      

8          זיהום המים והתחממות כדור הארץ                     

9          ייצוג של השלכות אירועים עכשוויים – פנל דעות של נציגי הסטודנטים                     

10        מבוא לעיור ותכנון עירוני            

11        ערים והשפעתן על הסביבה                    

12        צדק סביבתי וכיצד מיוצג בישראל            

13        הצגת נושא סביבתי בפני הכיתה עבודה קבוצתית              

14        שיעור סיכום                 

Footer Mobile