קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: מיעוטים בחברה רב תרבותית: המצב בישראל (תרבות ודעת)
קוד הקורס: 18.1.9875828.0 שנתון: תש"ח
סוג הקורס: שעור נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
חינוך מיוחד לגיל הרך   חינוך חברתי קהילתי   חטיבת תחומי דעת לגיל הרך   חינוך בגיל הרך   גננות לחינוך המיוחד ולחינוך הרגיל   גננות לגיל הרך   יסודי א'-ו'   על יסודי ז'-י'   חינוך מיוחד לגילאי 6-21 וחוג שני לעל יסודי   חינוך מיוחד לגילאי 6-21 וחוג שני ליסודי  
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
אד"ר רבאח חלביסילבוס
קהל יעד

סטודנטים משנתון  ב'

מטרות הקורס

מטרת הקורס לנסות להבין את המושגים של קבוצות מיעוטים ורב- תרבותיות מפרספקטיביות שונות וגופי ידע מגוונים כמו; סוציולוגיה, פסיכולוגיה, מדעי המדינה וחינוך. הכוונה לערוך סקירה היסטורית בנושא של  קבוצות מיעוט במדינה הלאום, וכן הבנת המצב של קבוצות המיעוט בישראל ואופציות ההשתלבות שלהם בתוך המדינה. כאשר יושם דגש על המיעוט הערבי- פלסטיני אבל לא רק.  

נושאים

בקורס נסקור את  המודלים השונים של רב – תרבותיות, וחינוך לרב- תרבותיות. נעמוד על  הגדרת המושגים הבאים; מיעוטים, מיעוטים אתניים ולאומיים, זכויות אזרחיות, ילידים, חינוך למיעוטים ושפה. כמו כן נתייחס למצב בישראל כולל הנושאים; המיעוטים בישראל, פרפריה מול מרכז, חינוך לערבים, והסללת המזרחיים במערכת החינוך . 

Footer Mobile