קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: כלכלה, חברה, סביבה - הצד הירוק של המטבע (תרבות ודעת)
קוד הקורס: 18.1.9875832.0 שנתון: תש"ח
סוג הקורס: שעור נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
חינוך מיוחד לגיל הרך   חינוך חברתי קהילתי   חטיבת תחומי דעת לגיל הרך   חינוך בגיל הרך   לצורך משובים   גננות לחינוך המיוחד ולחינוך הרגיל   גננות לגיל הרך   יסודי א'-ו'   על יסודי ז'-י'   חינוך מיוחד לגילאי 6-21 וחוג שני לעל יסודי   חינוך מיוחד לגילאי 6-21 וחוג שני ליסודי  
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
בד"ר מיכל גרוססילבוס
קהל יעד

סטודנטים שנתון ב

מטרות הקורס
לחשוף את הסטודנטים לתפקיד הכלכלה ולערכים העומדים בבסיס תאוריות כלכליות שונות.
לפתח הבנה בקשרי הגומלין בין תחומי הכלכלה, החברה והסביבה על הקיום של החברה האנושית.
להכיר את העקרונות והיישומים של הכלכלה האקולוגית להשגת קיום בר קיימא
נושאים

נפתח בהרצאת מבוא על המצב הסביבתי של כדה"א לצורך הבנת החשיבות בחשיבה כלכלית אחרת.
בהמשך, יעסוק הקורס בניתוח ביקורתי בהנחות יסוד ומושגים שונים בכלכלה הניאו קלאסית. ננתח נושאים כגון צמיחה כלכלית ומדדיה, משאבי טבע וכשלי שוק (כגון: עלויות חיצוניות, מוצרים ציבוריים והדורות הבאים), סוגי הון, משמעות הכסף וכלכלת חוב.
ולבסוף, יוצגו פתרונות יישומיים כגון: מודל הקואופרטיב, עסקים חברתיים סביבתיים, כלכלה זעירה, כלכלה מקומית, מדדים לקיימות וכלי מדיניות חדשים  היכולים להוביל לשינוי משמעותי לעבר אורח חיים מקיים.

Footer Mobile