קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: מהי נפש מאושרת? תולדות הנפש בתרבות המערב (תרבות ודעת)
קוד הקורס: 18.1.9875833.0 שנתון: תש"ח
סוג הקורס: שעור נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
חינוך מיוחד לגיל הרך   חינוך חברתי קהילתי   חטיבת תחומי דעת לגיל הרך   חינוך בגיל הרך   גננות לחינוך המיוחד ולחינוך הרגיל   גננות לגיל הרך   יסודי א'-ו'   על יסודי ז'-י'   חינוך מיוחד לגילאי 6-21 וחוג שני לעל יסודי   חינוך מיוחד לגילאי 6-21 וחוג שני ליסודי  
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
קהל יעד

קהל יעד

מטרות הקורס

בקורס זה נסקור את התפתחות תורות הנפש במערב מראשית העדויות הכתובות ועד ימינו. נלמד למקם תפיסות נפש שונות בהתאם להתפתחויות תרבותיות והיסטוריות ונזהה את המקורות לתפיסות הנפש העכשוויות. נתמקד בתפיסות הנפש המאושרת העתיקות ונראה כיצד הן רלוונטיות לימינו.

נושאים

 ממה עשויה הנפש? היכן היא ממוקמת בגוף? האם יש גם נפש לעולם, ואם כן היכן היא ממוקמת? מהי נפש בריאה ומאושרת וכיצד תפסו אותה בכל תקופה? האם נוכל ללמוד מהעתיקים מתכונים לתיקון הנפש שיהיו רלוונטי גם לימינו? האם נוכל ללמוד מתורות האושר העתיקות כיצד להפוך את נפשנו למאושרת?

Footer Mobile