קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: בין תודעה למציאות (תרבות ודעת)
קוד הקורס: 18.1.9876129.0 שנתון: תש"ח
סוג הקורס: שעור נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
חינוך מיוחד לגיל הרך   חינוך חברתי קהילתי   חטיבת תחומי דעת לגיל הרך   חינוך בגיל הרך   לצורך משובים   גננות לחינוך המיוחד ולחינוך הרגיל   גננות לגיל הרך   יסודי א'-ו'   על יסודי ז'-י'   חינוך מיוחד לגילאי 6-21 וחוג שני לעל יסודי   חינוך מיוחד לגילאי 6-21 וחוג שני ליסודי  
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
קהל יעד

קהל יעד

מטרות הקורס

מטרות השיעור

נושאים

מכשיר פוליגרף משמש על-מנת לברר, באופן מדעי, האם נחקר מסתיר מידע חשוב, אולם תוצאת הבדיקה איננה קבילה במערכת המשפט הפלילי. שיטות הדמיה חדשניות מאפשרות לקבל צילום של המוח האנושי בפעולה, ולהתחקות אחר מחשבות רגשות וזיכרונות, אולם גם במקרה זה, השימוש בטכנולוגיה נתקל בקשיים מפתיעים, פסיכולוגיים וחברתיים.
הלך רוח חברתי שאיננו ערוך להטמעה של טכנולוגיה עדכנית מהווה דוגמא אחת לתופעה רחבה: אי-התאמה בין מצב העניינים לבין מצב התודעה. מחקר פסיכולוגי ענף חושף הבדלים דרמטיים בין תמונת העולם האמתית לבין התמונה המצטיירת בעיני מתבוננים. הקורס 'בין תודעה למציאות' מוקדש לפער בין הנדמה לאמתי: מדוע הרושם הנוצר בתודעה, הן בענייני דיומא והן בעניינים ברומו של עולם, מתברר, במקרים רבים, כשגוי.   

Footer Mobile