קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: יחסי הגומלין שבין מדע ואומנות (תרבות ודעת) המפגשים יתקיימו בין התאריכים 1.5-12.6.18
קוד הקורס: 18.1.9876131.0 שנתון: תש"ח
סוג הקורס: שעור נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
חינוך מיוחד לגיל הרך   חינוך חברתי קהילתי   חטיבת תחומי דעת לגיל הרך   חינוך בגיל הרך   לצורך משובים   גננות לחינוך המיוחד ולחינוך הרגיל   גננות לגיל הרך   יסודי א'-ו'   על יסודי ז'-י'   חינוך מיוחד לגילאי 6-21 וחוג שני לעל יסודי   חינוך מיוחד לגילאי 6-21 וחוג שני ליסודי  
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
בג14:0017:15ד"ר רונית קלוסקהסילבוס
קהל יעד

מטרות הקורס

" אין כל סיבה, לא לנסות משהו  חדש ומקורי, רק מכיוון שאף אחד לא ניסה לעשות זאת עד כה "          אנטוניו גאודי
הקורס יבחן מפגשים, השפעות הדדיות וזיקות גומלין בין האמנות והמדעים. שני התחומים, שנראים רחוקים זה מזה כמרחק מזרח ומערב, יכולים להפרות זה את זה וזאת מתוך כוונה לסייע בעיצוב אנשי חינוך רחבי אופקים, בעלי ראיה רב-תחומית, שיוכלו ליישם גישה מעורבת זו גם בתוך מערכת החינוך.
נדון בהתפתחות הצורה באמנות ונבחן צורות ומבנים בטבע, נתמקד הן בראיית האומן היוצר, בהתייחסותו המורכבת לטבע סביבו והן בעקרונות ובחוקי הטבע אותם חקר האומן. נבחן את הסימטריה לסוגיה השונים והיכן הם מופיעים בטבע ונחקור שימושים בסימטריה ובדפוסים גיאומטריים באמנות. נציג תופעות הקשורות באור וצל ותעתועי ראיה ושימושם באומנות. נחקור תפיסות שונות באמנות באשר ליחסי הזמן והמרחב ונבחן את הקשר לתפיסתם בעולם המדעי. נדון בהתפתחות היחס לצבע באמנות, מהבחינה הטכנית ומהבחינה הרעיונית ונשאל: מהו צבע וכיצד הפיקו צבעים לאורך ההיסטוריה? כיצד שיטות ההפקה השונות השפיעו על עבודת האומן?
ראשית, יוצגו עקרונות מדעיים באופן פשוט ונגיש, אחר כך, יוצגו שימושים בעקרונות אלה בתולדות האמנות  ולבסוף, יידונו הניסיונות של התלמידים בקורס, ליישם עקרונות מדעיים מסוימים ביצירות אמנות הלכה למעשה.

 

נושאים

" אין כל סיבה, לא לנסות משהו  חדש ומקורי, רק מכיוון שאף אחד לא ניסה לעשות זאת עד כה "          אנטוניו גאודי
הקורס יבחן מפגשים, השפעות הדדיות וזיקות גומלין בין האמנות והמדעים. שני התחומים, שנראים רחוקים זה מזה כמרחק מזרח ומערב, יכולים להפרות זה את זה וזאת מתוך כוונה לסייע בעיצוב אנשי חינוך רחבי אופקים, בעלי ראיה רב-תחומית, שיוכלו ליישם גישה מעורבת זו גם בתוך מערכת החינוך.
נדון בהתפתחות הצורה באמנות ונבחן צורות ומבנים בטבע, נתמקד הן בראיית האומן היוצר, בהתייחסותו המורכבת לטבע סביבו והן בעקרונות ובחוקי הטבע אותם חקר האומן. נבחן את הסימטריה לסוגיה השונים והיכן הם מופיעים בטבע ונחקור שימושים בסימטריה ובדפוסים גיאומטריים באמנות. נציג תופעות הקשורות באור וצל ותעתועי ראיה ושימושם באומנות. נחקור תפיסות שונות באמנות באשר ליחסי הזמן והמרחב ונבחן את הקשר לתפיסתם בעולם המדעי. נדון בהתפתחות היחס לצבע באמנות, מהבחינה הטכנית ומהבחינה הרעיונית ונשאל: מהו צבע וכיצד הפיקו צבעים לאורך ההיסטוריה? כיצד שיטות ההפקה השונות השפיעו על עבודת האומן?
ראשית, יוצגו עקרונות מדעיים באופן פשוט ונגיש, אחר כך, יוצגו שימושים בעקרונות אלה בתולדות האמנות  ולבסוף, יידונו הניסיונות של התלמידים בקורס, ליישם עקרונות מדעיים מסוימים ביצירות אמנות הלכה למעשה.

Footer Mobile