קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: החברה הערבית בישראל (תרבות ודעת)
קוד הקורס: 18.1.9876143.0 שנתון: תש"ח
סוג הקורס: שעור נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
חינוך מיוחד לגיל הרך   חינוך חברתי קהילתי   חטיבת תחומי דעת לגיל הרך   חינוך בגיל הרך   לצורך משובים   על יסודי ז'-י'   חינוך מיוחד לגילאי 6-21 וחוג שני לעל יסודי   חינוך מיוחד לגילאי 6-21 וחוג שני ליסודי  
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
קהל יעד

קהל יעד

מטרות הקורס

מטרות השיעור

נושאים

קורס זה נכלל ב"תוכנית אתגרים" של משרד החינוך.

במהלך הקורס נציג את ההיסטוריה של הערבים אזרחי בישראל ואת השינויים שחלו בחברה הערבית מאז קום המדינה ועד ימינו. הקורס יתמקד בשלושה תחומים:

א)     היכרות עם נתונים דמוגראפיים, תעסוקתיים ופוליטיים על החברה הערבית. נדון בנושאים הנוגעים למשפחה, חינוך, מגדר, המבנה הכלכלי, המבנה הפוליטי וזהותם הלאומית והאזרחית של הערבים בישראל. כמו כן, נציג את הבעיות המרכזיות שהחברה הערבית מתמודדת אתן.

ב)      היכרות עם המורשת ההיסטורית של הערבים בישראל. הקורס יתמקד בניתוח ובהבנת תהליכים ותמורות מרכזיים שהתרחשו בחייהם של הערבים אזרחי ישראל מאז קום המדינה ועד ימינו.

ג)       חיזוק תחושת השייכות לחברה האזרחית. הקורס יבחן סוגיות הנוגעות למעמדם של הערבים במדינה, למדיניות כלפיהם, להתנהגותם הפוליטית ולקשריהם עם הרוב היהודי.

נושאי ההרצאות:

1)      רקע כללי על הערבים בישראל

2)      נתונים כללים על הערבים בישראל

3)      הפלסטינים תחת שלטון המנדט הבריטי- סקירה היסטורית

4)      החלטת החלוקה והקמת המדינה

5)      הערבים אזרחי ישראל לאחר קום המדינה: תקופת הממשל הצבאי

6)      תמורות בחברה הערבית מאז קום המדינה עד שנות ה-90

7)      תמורות בחברה הערבית משנות ה-90 ועד ימינו

8)      התארגנות פוליטית בקרב הערבים בישראל: התנהגות פוליטית, זרמים אידיאולוגים, דפוסי פעילות פוליטית וציבורית

9)      מערכת החינוך הערבית- מאפיינים, בעיות ותמורות

10)  סוגיית הקרקעות

11)  מעמד הנשים בחברה הערבית

12)  בעיות פנימיות בחברה הערבית

13)  סוגיית השירות האזרחי לערבים

Footer Mobile