קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: פנינים במתמטיקה אלמנטרית
קוד הקורס: 17.4.100427.0 שנתון: תשע"ז
סוג הקורס: שעור נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
מתמטיקה ליסודי  
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
מטרות הקורס
מטרת הקורס היא לחשוף את המורים המלמדים מתמטיקה בבית ספר יסודי לבעיות בסיסיות מתחום המתמטיקה, להתחיל מבעיה פשוטה ולאפשר להם לפתור בעיות מתקדמות יותר אשר מובילות לבעיות מתמטיות ידועות, לעסוק במספר הוכחות לאותה בעיה, זאת תוך שילוב היבטים מההיסטוריה של המתמטיקה הקשורים לבעיות אלה. קורס זה ירחיב את ידע המורים ויעמיק את ההבנה המתמטית שלהם לגבי נושאים מתמטיים אשר חלקם שייכים לחומר הנלמד בבית הספר היסודי. המורים יוכלו לשלב תכנים ותובנות מקורס זה בעבודתם עם תלמידים מצטיינים במתמטיקה, ולאתגר תלמידים מצטיינים בשפע של בעיות מרתקות המובאות בשפה המובנת בקלות לילדים מצטיינים במתמטיקה בבית הספר היסודי בכיתות ד-ו.
Footer Mobile