קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: מתמטיקה -פיתוח יחידות לימוד ותהליכי הערכה במתמטיקה בכיתה ההטרוגנית -סמינריון
קוד הקורס: 17.4.42990.0 שנתון: תשע"ז
סוג הקורס: שעור נקודות: 4
משך הקורס: שנתי שעות שנתיות: 2
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
מתמטיקה ליסודי   לצורך משובים  
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
מטרות הקורס
מורה המלמד מתמטיקה בבית הספר היסודי צריך להיות בעל ידע מעמיק בתוכן המתמטי, בעל ידע נרחב בתחום התוכן הפדגוגי ובעל ידע קוריקולרי. הוא צריך לדעת להתאים את חומרי הלמידה לכיתה שלו, להעריך ולבחון את חומרי הלמידה בהתייחס לתוכנית הלימודים, להעריך את הישגי התלמידים בכיתתו, ולהשתמש בממצאים אלה בהמשך תכנון ההוראה תוך פיתוח יחידות לימוד חדשות. קורס זה נועד לאפשר ללומדים להכיר ולהתנסות בתכנון, בנייה והערכה של יחידות לימוד במתמטיקה. המטרה היא להביא לשימוש מושכל ביחידות קיימות, כמו גם לפתח שיקולי דעת מתחום הפדגוגיה, הדידקטיקה וההערכה בעת תכנון ובניית יחידות לימוד עבור הכיתה. כל זאת בדגש על התאמת יחידות הלימוד להוראה בכיתה הטרוגנית ומתן מענה דיפרנציאלי לאוכלוסיית התלמידים המגוונת המרכיבה כל כיתה וכיתה, תוך שימוש מותאם בתהליכי הערכה בכלל והערכת הישגים בפרט.
Footer Mobile