קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: תרגיל במחקר כמותי (מדעים-יסודי)
קוד הקורס: 18.4.100503.1 שנתון: תש"ח
סוג הקורס: תרגיל נקודות: 1
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 0.5
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
הוראת המתמטיקה והמדעים ליסודי  
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
אבד"ר חיותה ינון
Footer Mobile