קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: שילוב המחשב בהוראת מדעים
קוד הקורס: 18.4.100572.0 שנתון: תש"ח
סוג הקורס: שעור נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
הוראת המתמטיקה והמדעים ליסודי  
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
אב12:0013:30ד"ר מירה טנצרבית 42 כיתה 302סילבוס
קהל יעד

קהל יעד

מטרות הקורס

כניסתן שלטכנולוגיות מידע למערכות החינוך מחייבת חשיפה לטכנולוגיות אלה ופיתוח שימוש יעילונבון בהן בתהליכי הוראה-למידה. הקורס עוסק בפיתוח סביבות למידה ועצמי למידהמתוקשבים ודן בהיבטים השונים של שילוב טכנולוגיות מידע בתהליך ההוראתי-לימודי,ובהשלכותיהן על תפקידו של המורה. המשמעות הדידקטית-פדגוגית של הכלים הטכנולוגייםנמצאת במוקד הקורס. 

נושאים

נושאי הקורס

Footer Mobile