קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: מחקר כמותי (מדעים יסודי)
קוד הקורס: 18.4.42993.0 שנתון: תש"ח
סוג הקורס: שעור נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
הוראת המתמטיקה והמדעים ליסודי  
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
אבד"ר חיותה ינוןסילבוס
מטרות הקורס
חשיבה מדעית הקשורה במדעי החברה וההתנהגות, מבוססת על מחקר אמפירי, דהיינו על תצפיות אודות התנהגותם מחשבותיהם ועמדותיהם של אנשים. מטרת הקורס להקנות לסטודנטים מיומנויות בעריכת מחקר המתבצע בגישה כמותית וכן יכולת לקרוא מאמרים בחינוך ובמדעי החברה ולהבינם על שלביהם השונים. לשם כך יונחו הסטודנטים בקריאת מאמרים מחקריים ויתנסו בעריכת הצעת מחקר עצמאי על כל מרכיביו - בסביבה הלימודית והחברתית בה הם פועלים. בקורס יכינו הסטודנטים הצעת מחקר שתכלול: פיתוח יכולות סקירת ספרות מדעית ממצה ועדכנית, מיקוד והצגת שאלות מחקר והשערות, בחירה בשיטות מדידה ותאור הליך המחקר ואיסוף הנתונים הצפוי, שיטות לעיבוד הנתונים שיאספו וממצאים צפויים למחקרם.
Footer Mobile