פרטי קורס

שם הקורס: פיזיקה מחקרית א
קוד הקורס: 19.2.6666708.0 שנתון: 2019
סוג הקורס: שעור ומעבדה נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
אה10:0011:30ד"ר עמוס כהן
Footer Mobile