קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: מחקרים בחינוך מתמטי - סמינריון
קוד הקורס: 20.1.12523.2 שנתון: תש"ף
סוג הקורס: סמינריון נקודות: 6
משך הקורס: שנתי שעות שנתיות: 2
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
חינוך מתמטי  
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
שב15:4517:15ד"ר רותי סגלבית 57 כיתה 107
קהל יעד
מתמחי מתמטיקה בבי"ס יסודי - שנה ד'
דרישות קדם
כתיבה אקדמית
מטרות הקורס
1. להכיר מחקרים שונים בתחום החינוך המתמטי 2. לערוך מחקר, תוך התנסות בכל שלבי המחקר: סקירת ספרות, כלי המחקר, עריכת המחקר, ניתוח הממצאים, דיון ומסקנות.
נושאים
1. הכרות עם סוגי מחקר שונים. 2. קריאת מחקרים בנושאים שונים. 3. עריכת ראיונות. 4. ניתוח תוצאות מחקר. 5. כתיבת עבודת מחקר 6. עריכת מחקר על כל שלביו.
Footer Mobile