קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: הקיפוד, הלץ, הקומקום והמעיל - קריאה חתרנית בספרות לילדים
קוד הקורס: 20.1.7004.0 שנתון: תש"ף
סוג הקורס: שעור נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
חינוך חברתי קהילתי  
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
בב14:0015:30פרופ' משה יצחקיבית 42 כיתה 403סילבוס
קהל יעד
סטונדטים בחוג לספרות בשנים ב'-ג'
מטרות הקורס
א. קריאה ביצירות תוך ניסיון לחשוף את הרבדים המופשטים, הסמליים, התרבותיים והחברתיים שנכתבו במודע או שלא במודע למבוגרים. ב. הכרות עם מנגנונים תרבותיים וספרותיים אשר באמצעותם יפענחו היצירות. ג. לבחון את אופני הקריאה והדיאלוג שיש לקורא מבוגר עם סיפור לילדים.
נושאים
א. סיפור ילדים כפשוטו - המישור הקונקרטי ב. התחבולות המעצבות רבדים ושכבות הסמויות מן העין ג. מגמות חתרניות בספרות הילדים ד. הגישה הפנומנולוגית בקריאת ספרות ילדים ה. לדרוש סיפור וליצור סיפור
Footer Mobile