קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: הדברה ביולוגית
קוד הקורס: 20.2.1617.1 שנתון: תש"ף
סוג הקורס: שעור נקודות: 4
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 2
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
חוג ביולוגיה  
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
בד"ר אלעד חילסילבוס
ב שמחונה וברסילבוס
ב יעל קינן דגניסילבוס
Footer Mobile