פרטי קורס

שם הקורס: פיזיקה מחקרית א
קוד הקורס: 20.2.6666708.0 שנתון: 2020
סוג הקורס: שעור ומעבדה נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
אא14:0015:30ד"ר עמוס כהןבית 55 כיתה 308
Footer Mobile