פרטי קורס

שם הקורס: פיזיקה מחקרית ב
קוד הקורס: 20.2.6666709.0 שנתון: 2020
סוג הקורס: שעור ומעבדה נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
בא12:0013:30ד"ר עמוס כהןסילבוס
Footer Mobile