קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: הוראת חקר - הוראה ולמידה בחינוך המתמטי (סמינריון)
קוד הקורס: 20.4.100878.0 שנתון: תש"ף
סוג הקורס: שעור נקודות: 6
משך הקורס: שנתי שעות שנתיות: 2
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
מתמטיקה ליסודי  
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
שד"ר רותי סגל
Footer Mobile