קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: מחשבות בעקבות קפקא
קוד הקורס: 20.4.100895.0 שנתון: תש"ף
סוג הקורס: שעור נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
בג15:4517:15פרופ' משה יצחקיבית 42 כיתה 303סילבוס
Footer Mobile