קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: סיור לימודי: טרנסילבניה - קורס פקולטתי - תואר שני
קוד הקורס: 20.4.100915.0 שנתון: תש"ף
סוג הקורס: מקוון נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
בפרופ' משה יצחקי
Footer Mobile