קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: על התפילה החילונית (טיוטוריאלי)
קוד הקורס: 20.4.100922.0 שנתון: תש"ף
סוג הקורס: שעור נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
אפרופ' משה יצחקי
Footer Mobile