קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: ישיבות- הוראת המתמטיקה לביה"ס היסודי
קוד הקורס: 20.4.100928.0 שנתון: תש"ף
סוג הקורס: נקודות: 0
משך הקורס: שנתי שעות שנתיות: 0
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
שהד"ר רותי סגל
Footer Mobile