קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: הוראת אנגלית לתלמידים עם ליקויי למידה
קוד הקורס: 21.1.2073884.0 שנתון: תשפא
סוג הקורס: שעור נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
אנגלית-חד חוגי  
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
אד"ר ג'נינה קהן-הורביץ
Footer Mobile