קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: מדוע מרים לא מצליחה ללמוד אנגלית? (בחירה בבלשנות)
קוד הקורס: 21.1.9876340.0 שנתון: תשפא
סוג הקורס: שעור נקודות: 4
משך הקורס: שנתי שעות שנתיות: 2
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
אנגלית-חד חוגי  
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
שה12:0013:30ד"ר ג'נינה קהן-הורביץ
קהל יעד

קהל יעד

קהל היעד :תוארראשון שנה ב-ד, הסבות, MTEACH
מטרות הקורס

מטרות השיעור

 

Theories that explain difficulties in acquiring aforeign language and what can be done to facilitate English as a ForeignLanguage Acquisition (EFL).


נושאים

נושאי הקורס

 

נושאי הקורס:

1.Understand learningdisabilities associated with difficulties acquiring English as a ForeignLanguage.

2.Explain EFL difficulties inthe light of aptitude theory.

3.Distinguish between writingsystems as being an aggravating factor for dyslexics.

4.Apply the Linguistic CodingDifferences Hypothesis to individuals studying within the Israeli context.

5.Explain vocabularyacquisition challenges using working memory theory.

6.Analyze EFL difficultiesusing affective theories.

7.Identify principles at thebasis of effective intervention studies.

8.Compile a personal teachingtool kit including principles and tools.


Footer Mobile