קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: מדיניות בחינוך (צוערים ב')
קוד הקורס: 21.1.9876366.0 שנתון: תשפא
סוג הקורס: שעור נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
חינוך חברתי קהילתי  
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
אא08:1509:45ד"ר ניר מיכאלי
Footer Mobile