קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: Issues in EFL Teaching MOOC
קוד הקורס: 21.1.9876455.0 שנתון: תשפא
סוג הקורס: לצרכי רישום נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
אד"ר ג'נינה קהן-הורביץ
Footer Mobile